A közigazgatás aktuális helyzete – Problémák, amelyekkel a helyi önkormányzati dolgozók találkoznak

 1. november 1.-től Ludbreg városa részt vesz a “Development of strategic cross-border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog”, mozaikszó: „DESCO“ elnevezésű projekt megvalósításában, amely az EU által finanszírozott Interreg V-A Magyarország – Horvátország Együttműködési 2014-2020 program keretében valósul meg. A projekt egyik tevékenysége volt olyan workshop megtartása, amelyen kizárólag magyarországi és horvátországi önkormányzati dolgozók vettek részt. A projektben meghatározott indikátorok elérése érdekében 2018. május 8-n 9.00 h kezdettel a ludbregi önkormányzat épületében megtartásra került „Az infokommunikációs technológiák alkalmazása a közigazgatásban“ nevet viselő közös workshop.

A workshop alatt felszínre kerültek és megfogalmazódtak azok a problémák, amelyekkel a horvát és magyar közigazgatásban dolgozók szembesülnek. Annak ellenére, hogy más jogi környezetben, más területi felosztási rendszerben és más funkciókat betöltve sikerült a problémákat beazonosítani, megállapításra került, hogy a problémák szinte ugyanazok. Összességében elmondható, hogy a problémák nagy része a közhatalmi rendszerek, illetve a helyi önkormányzatok működésére vonatkozó módszertani különbőzéségekre vezethetők vissza. Szintén problémaként jelentkezik a nehézkes kommunikáció a belső szerkezeti struktúrákon belül, valamint az alkalmazottak között. A kollégák közötti leggyakrabban használt kommunikációs csatorna az e-mail, valamint a közvetlen kommunikáció.

Azonban ha meg kell fogalmazni a szűkebben vett problémákat, amelyekkel a kollégák nap, mint nap találkoznak, akkor a problémák száma jelentősen megnövekszik. Tekintet nélkül arra, hogy mely országban. Magyarországon vagy Horvátországban dolgoznak, a közigazgatásban dolgozók kötelesek ellátni meghatározott számú munkafeladatot más területeken is, mint például döntéselőkészítő tervezetek kidolgozása, a különböző törvényi szabályozások alkalmazása a helyi önkormányzatok mindennapi munkája során, közigazgatási eljárások felelősségteljes alkalmazása, projektek generálása, megírása és megvalósítása, könyvvizsgálói ellenőrzések végrehajtása, valamint minden olyan feladat ellátása, amely valamely felelős személy utasítása alapján történik és kiterjed a helyi önkormányzatok tevékenységeire (környezet rendbetétele, területi és városrendezési terv elkészítése, hulladékgazdálkodás, szociális ellátás, oktatás és nevelés, környezetvédelem, közlekedés, kultúra, valamint minden olyan tevékenység, amelyet törvényi kötelezettsége alapján a helyi önkormányzatnak kell ellátni).

 

A fent említett dolgokkal összhangban a résztvevők a következő problémákat fogalmazták meg:

 1. Az egyes közigazgatási osztályokon és részlegeken dolgozók közötti kommunikációs probléma
 2. Minden önkormányzat saját munkáltatói ellenőrző rendszert vezet be vagy birtokol a dolgozói teljesítmény ellenőrzése érdekében
 3. Nagyfokú ellenállás bárminemű újdonság vagy innovatív dolog bevezetése esetén a munkavállalók részéről
 4. Alacsony szintű motiváltság továbbképzések iránt bármilyen területen, amelyek során az egész életen át tartó tanulásra helyezkedne a hangsúly
 5. A munkavállalók alacsony motivációs szintje
 6. A helyi önkormányzatok között nincs együttműködés, valamint alacsony szintű az információk és adatok cseréje helyi, illetve a központi szinteken
 7. Horvátországban túl sok helyi önkormányzat működik
 8. Túl sok közintézmény működik, amelyek hivatottak az állampolgárok problémáit megoldani, viszont nem tevékenykednek egymás mellett
 9. Egyes helyi önkormányzatok működési hiányosságai, ami miatt bizonyos feladatokat önállóan nem tudnak ellátni, pedig a törvény rendelkezik róluk
 10. A pénzügyi eszközök hiánya önálló feladataik ellátása céljából, amelyeket saját hatáskörben a törvény által garantálva el kellene látniuk
 11. Tekintettel a különböző területekre vonatkozó hatáskörökre a közigazgatáson belül nehéz lenne egy közös együttműködési rendszer létrehozása, amely alkalmazható lenne minden közigazgatási egységben
 12. Nem megfelelően előkészített jogi előírások és törvényi szabályozások, amelyek hivatottak a helyi önkormányzatok működését szabályozni
 13. Szükséges a közigazgatás központosítása, mert a közigazgatási központi hivatalon belül kölönböző területek különböző végrehajtói szektorokhoz tartoznak, amivel csökken a hatékonyság és nő az adminisztrációs teher a végfelhasználók körében, azaz a lakosság körében
 14. A helyi lakosság passzivitása a helyi i politikai döntéshozatali mechanizmusokban, amelyek a helyi érdekeket szolgálják
 15. Semmilyen vagy elégtelen szintű vertikális és horizontális együttműködés a helyi és megyei önkormányzatok, valamint a központi kormányzat között
 16. A megfelelő jogi háttér hiánya a rendszer normális működéséhez, illetve minden jogi egsség külön működik, ami a funkciók és munkafeladatok megduplázodásához, valamint a folyamatok lassúlásához vezet
 17. Egyes szektorok/rendszerek inkompatibilitása a közigazgatás minden szintjén (helyi, regionális, országos szinteken)
 18. Az infokommunikációs technológia alkalmazásával kapcsolatos hiányosságok a helyi szinteken

A felsoroltakkal kapcsolatban az a végkövetkeztetés, hogy az említett problémák megoldására az alulról építkezés elvét kell követni, azaz a centrális erők és az állami közigazgatás igényei helyett a helyi önkormányzatok igényeit és problémáit kell az első helyre tenni. Ez állhat a helyi önkormányzatok alkalmazottainak, különböző civil szervezetek és állampolgárok igényeiből, illetve olyan polgár igányéből, akik részesülnek a helyi önkormányzatok által nyújtott szolgáltatásokból. A szolgáltatások javulása érdekében pedig szükség van világos és közvetlen iránymutatásokra szabályok és törvények formájában, amelyek meghatározzák a helyi önkormányzatok és alkalmazottainak működési kereteit, ugyanakkor összhangban vannak a munkavállalók kötelezettségeivel.

A szolgátatások hatékonyságának növelése érdekében fontos figyelemmel kísérni az új trendeket modern technológiák alkalmazása révén, amelyek fontos elemét képezik a munkavállalók fejlődésének, ugyanakkor segítik a munkafeladatok irányításának hatékonyságát is, illetve a kötelezettségek és rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználását is.

És hogy az említett dolgok alkalmazhatóak legyenek a gyakorlati munka során is, borzasztóan fontos lenne, hogy végbe menjen a helyi és regionális (megyei) önkormányzatok átfogó reformja, és létrejöjjenek olyan önkormányzatok, amelyek megfelelő kapacitással rendelkeznek. El tudják látni mindazokat a feladatokat, amelyeket a törvény számukra előír, de ki tudják elégíteni a helyi közösségek és a lakosság igényeit is.