Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Prelogu

Korisnik: Grad Prelog
Ukupan iznos projekta:  9.281.664,14 HRK
Postotak sufinanciranja: 6.703.200,00 HRK (72%)

Sredstva su odobrena u okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020. mjere 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, odnosno tipa operacije tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Rezultati: Uređenje Dječjeg vrtića Fijolica u Prelogu

Dodana vrijednost: Povećanje uvjeta za kvalitetniji rad dječjeg vrtića

Opis: Osnovni cilj projekta je rekonstrukcija i proširenje postojeće zgrade Dječjeg vrtića „Fijolica“ u Prelogu koja se sastoji od dogradnje, nadogradnje i adaptacije. Realizacijom projekta povećat će se prostor za potrebe kvalitetnog odvijanja programa predškolskog odgoja što je primarna potreba a pogotovo vezano uz povećanja broja djece i skupina