ZA OBITELJ

Korisnik: Grad Prelog i partneri – Dječji vrtić Fijolica Prelog, Dječji vrtić Vesela loptica Prelog, Dječji vrtić Kockavica iz Svete Marije, Dječji vrtić Žibeki iz Pribislavca te Dječji vrtić Klinčec iz Donje Dubrave
Ukupan iznos projekta: 11.880.727,74 HRK 
Postotak sufinanciranja: 11.880.727,74 HRK (100%)

Sredstva su odobrena u okviru Javnog poziva “Vrtići za skladniji život“ – Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Rezultati: Osiguravanje jednakih mogućnosti korištenja usluga dječjih vrtića kod produženog boravka i smjenskog rada

Dodana vrijednost: Stvaranje mogućnosti za usklađivanje poslovnog i privatnog života mladih obitelji

Opis: Planirane aktivnosti projekta su osiguravanje usluge produljenog boravka i smjenskog rada kod svih partnera dječjih vrtića. Planira se zapošljavanje 15 odgojitelja i 18 pomoćnog osoblja. U uslugu produljenog boravka uključiti će se 21 dijete a u uslugu smjenskog rada 95 djece od kojeg broja je 15 djece rane dobi. U dijelu unaprjeđenja usluge, daljnjeg razvoja postojećih programa a radi osiguravanja uvjeta za još kvalitetnije provođenje predviđenih usluga a posebno za djecu s teškoćama u razvoju predviđeno je zapošljavanje mobilnog stručnog tima (psiholog, pedagog, edukacijski rehabilitator) te kineziologa i odgojitelja za rano učenje engleskog jezika. Isto tako je predviđeno osposobljavanje stručnjaka zaposlenih kod svih projektnih partnera.