Pomažemo sebi, pomažemo drugima

Nositelj projekta: Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg  

Partneri: Grad Ludbreg, Općina Marijanec, Općina Mali Bukovec i Općina Sveti Đurđ

Vrijeme trajanja projekta: 30 mjeseci

Ukupan trošak projekta: 3.148.500,00 kuna

Ostvareni postotak sufinanciranja: 100 %

 Status projekta: u provedbi

Rezultati:
Educirano i zaposleno 20 žena, 110 osoba starije životne dobi dobiva pomoć, nabavljena informatička oprema, uspostavljen online sustav praćenja rada na terenu, uspostavljen web stranica projekta

Dodana vrijednost projekta:

Projektom “Pomažemo sebi, pomažemo drugima”pozitivno se utječe na lokalnu zajednicu na način da se dodatno osposobilo 20 nezaposlenih žena, pripadnica ranjivih skupina i  da se podigla kvaliteta života 110 osoba starije životne dobi kroz organizirani sustav pomoći i potpore za cijelu regiju Ludbreg.

Generalni opis projekta:

Okosnica prijavljenog projekta jest potreba smanjenja visoke stope nezaposlenosti žena starijih od 50 godina kojima je smanjen radni potencijal, koje imaju nisku stopu obrazovanja i otežan im je ulazak na tržište rada uslijedom nedovoljno specijaliziranih vještina i kompetencija. Manjak vještina i niska razina obrazovanja rezultiraju njihovom dugotrajnom nezaposlenošću, povećanom socijalnom isključenosti i siromaštvom. A kako je regija Ludbreg pretežito ruralni kraj sa velikom udjelom starijeg stanovništva u ukupnoj populaciji, projekt je također usmjeren na rješavanje problema sa kojima se susreće starija populacija. Osobe starije životne dobi su u visokom riziku od siromaštva, imaju niska primanja, nalaze se u stanju socijalne isključenosti i prijeti im institucionalizacija. I preko prijavljenog projekta planiraju se riješiti uočeni problemi na način da se 20 žena dodatno osposobi te stekne znanja i vještine koje će im pomoći u obavljanju poslova gerontodomaćice za 110 osoba starije životne dobi kojima je prijeko potrebna pomoć.