Reciklažno dvorište Meka

Nositelj projekta: Grad Ludbreg 

Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci

Ukupan trošak projekta: 5.152.688,00 kuna

Ostvareni postotak sufinanciranja: 85%

 Status projekta: u provedbi

Rezultati:
Izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište na području Grada Ludbrega

Dodana vrijednost projekta:

Ovim projektom izgradit će se reciklažno dvorište na području Grada Ludbrega s ciljem povećanja stope odvojeno prikupljenog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta kako bi se zaštitio okoliš i podigla kvaliteta života svih 9194 građana

Generalni opis projekta:

Projekt pokriva administrativno područje jedinice lokalne samouprave Grada Ludbrega, tj. ukupno 13 naselja (Apatija, Bolfan, Čukovec, Globočec Ludbreški, Hrastovsko, Kućan Ludbreški, Ludbreg, Poljanec, Segovina, Selnik, Sigetec Ludbreški, Slokovec i Vinogradi Ludbreški) u kojima živi 9194 stanovnika. Reciklažno dvorište bit će opremljeno na način da će biti pogodno za prihvat različitih otpadnih materijala, ovisno o njegovom agregatnom stanju, veličini, gustoći i drugo. Bit će provođene aktivnosti s višim redom prvenstva u hijerarhiji gospodarenja otpadom s najboljim ishodom za okoliš na način da će se otvaranjem reciklažnog dvorišta nadograditi postojeći sustav odvajanja otpada, s ciljem da se građane, ustanove i ostale dionike potiče da provode aktivnosti s višim redom prvenstva (sprečavanje nastanka otpada na kućnom pragu, omogućavanje ponovne uporabe, otvaranje kutka ponovne uporabe u okvirima reciklažnog dvorišta, recikliranje i drugi oblici oporabe, npr. energetska oporaba). Momentalno na području Ludbrega ne postoji izrađeno reciklažno dvorište niti mobilna reciklažna jedinica, unatoč činjenici da Ludbreg broji preko 9000 žitelja, tako da će se izgradnjom reciklažnog dvorišta i zbrinjavanjem različitih vrsta otpada omogućiti prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstva i njegovo odgovarajuće zbrinjavanje ili oporabu te prikupljanje glomaznog otpada manjih dimenzija i mase te sitnog građevinskog otpada, povećati odvajanje i prikupljanje električnog i elektroničkog otpada čime će se izbjeći bacanje tog otpada u miješani komunalni otpad.