A „Radost” Óvoda bővítése

Projektgazda: Radost Óvoda

A projekt időtartama: 22 hónap

A projekt összértéke: 3.139.093,85 kuna

 Program: Vidékfejlesztés

A projekt státusza: megvalósítás fázisában

Eredmények: 
A ludbregi Radost óvoda bővítésével javul a helyi lakosság életminősége, az oktatás és nevelés színvonala, az óvodáskorú gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma és a település kiegyensúlyozott fejlődése. Ehhez a törvényi előírások által biztosított megfelelő anyagi körülmények is hozzájárulnak.

 A projekt hozzáadott értéke:

A projekt hozzájárul a helyi szolgáltatások minőségi javulásához, mivel az óvoda bővítésével javul a gyermekek minőségi ellátása, nevelése és oktatása szervezett keretek között. A projekt megvalósításával párhuzamosan megoldódik a férőhelybővítés problémája, ezzel pedig nőhet az intézménybe felvehető gyermekek száma, ami pozitívan hat a családokra és helyi közösségre.

 A projekt leírása:

A projekt megvalósítása során az épület bruttó alapterülete 497,68mbővül és kétszintes lesz (a földszint alapterülete 248,84m2 ,   az emelet szintén 248,84m2 ). Ezzel párhuzamosan az óvoda többi helyisége is felújításon esik át: az előtér, a lépcsőház, a ruhatár, a folyosó, a mosdók és az udvari féltető, továbbá az emeleti irodák, a raktárhelyiség és a többfunkciós terem. A gyermekek számára fenntartott helyiségek 220,54 m2 –re, a felnőtteké pedig 219,90 m2 –re bővül.

Ezzel a projekttel további 15 gyermek felvétele valósul meg, akik jelenleg várólistán vannak. Ennek köszönhetően pedig 155 gyermeknek tudnak megfelelő óvodai férőhelyet biztosítani, akikkel meghatározott pedagógiai szempontok alapján csoportbontásban tudnak oktatói-nevelői munkát végezni. Mindezeket figyelembe véve a kis létszámú csoportoknak köszönhetően minőségibb pedagógiai munkát lehet majd végezni, illetve lehetőség nyílik 3 új óvópedagógus felvételére.