Meka Hulladék újrahasznosító központ

Projektgazda: Ludbreg Önkormányzata  

A projekt időtartama: 10 hónap

A projekt összértéke:  5.152.688,00 kuna

A támogatási intenzitás mértéke: 85%

A projekt státusza: megvalósítás fázisában

Eredmények: 
Hulladékfeldolgozó-üzem megépítése és működtetése Ludbregen

A projekt hozzáadott értéke:

Ennek a projektnek köszönhetően megépül gey hulladékfeldolgozó-üzem Ludbregen azzal a céllal, hogy növekedjen a szelektív hulladékgyűjtés aránya és csökkenjen a hulladék mennyisége. Ezzel a javul a környezetvédelem hatásfoka és 9194 helyi lakos életminősége.

A projekt leírása:

A projekt területe teljes egészében lefedi Ludbreg városát és 13 környező település közigazgatási területét (Apatija, Bolfan, Čukovec, Globočec Ludbreški, Hrastovsko, Kućan Ludbreški, Ludbreg, Poljanec, Segovina, Selnik, Sigetec Ludbreški, Slokovec és Vinogradi Ludbreški), ahol összesen 9194 lakos él. A hulladékfeldolgozó üzem úgy lesz kialakítva, hogy lehetőség legyen sokféle hulladék szétválasztására, attól függően, hogy a hulladék milyen halmazállapotú, mekkora, milyen sűrűségű, stb. Többféle tevékenység megvalósítására is sor kerül azzal a céllal, hogy egyrészt a jelenlegi rendszert továbbfejlesszék, ami kihat  aze meberi környezetre, másrészt, hogy a lakosság, az intézmények és mindenki egyre tudatosabban vállaljon szerepet a szelektív hulladékgyűjtés területén (otthoni hulladék felhalmozódásának megakadályozása, a hulladék újbóli hasznosítását célzó törekvések jóváhagyása, illetve energetikai célú felhasználása). Jelenleg a város területén nincs szelektív hulladéktároló udvar vagy esetleg mobil szelektív gyűjtőpont, annak ellenére, hogy Ludbregen és környékén több, mint 9000 élnek. A hulladékudvar megépítésével megoldódik a hulladékkezelés problémája, lehetőséget biztosítva ezzel a háztartásoknál tárolt problémás hulladékok, mint például az építési-bontási, elektronikai és elektromos hulladékok begyűjtésére, szétválogatására és tárolására. Ezzel pedig megakadályozható az ilyen típusú, illetve a lakossági hulladékkal történő összekeveredés.