ARANY ÉVEK (MŰVÉSZET ÉS KULTÚRA 54+)

Felhasználók: Prelog város önkormányzata és partnerei – Muraköz megye testi fogyatékosokat tömörítő társasága, valamint a Prelogi Városi Könyvtár és Olvasókör

A projekt összértéke:  373.218,56 HRK

A támogatás mértéke: 373.218,56 HRK (100%) (85%-t az Európai Szociális Alap, 15%-t pedig a Horvát Köztársaság Kulturális Minisztériuma biztosítja)

A támogatás a Kulturális Minisztérium által kiírt „ Művészet és kultúra 54+“ elnevezésű pályázati felhívás alapján lett jóváhagyva.

Várható eredmények: az 54 év feletti korosztály szociális helyzetének és életminőségük javítását célzó programok megvalósítása kulturális és művészeti tevékenységeken keresztül.

A projekt hozzáadott értéke: a projekttevékenységekbe bekapcsolódnak mozgássérültek is

A projekt leírása: Prelognak 2.336 lakosa van, akik 55 év felettiek, ami a teljes lakosság 29,9%-t teszi ki.  Ennek 65%-a a város peremkerületeiben él. A nevezett csoport, tekintettel az anyagi helyzetükre, nem tud részt venni a helyi közösség kulturális és művészeti tevékenységeiben és életében. Prelog önkormányzata, mint pályázó, tisztában van azzal, hogy nem tud az adott koorosztálynak megfelelő kulturális tartalmú programokat szervezni, és különösen igaz ez az 55 év feletti korosztályra. A tervezett tevékenységek sokszínűek, és nagyban függnek a helyi igényektől is. A tervezett tevékenységekbe minimum 120 55 év feletti személy kapcsolódik majd be, ebből 15 fő mozgássérült.