Smjernice za projektni menadžment

 

U sklopu projekta DESCO koji je odobren u okviru Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020 izrađeni su Priručnik o projektnom menadžmentu sa praktičnim primjerima i savjetima priliko apliciranja na javne natječaje te Akcijski plan provedbe.

Priručnik na hrvatskom i engleskom jeziku i Akcijski plan možete preuzeti klikom na sljedeće linkove:

PRIRUČNIK O PROJEKTNOM MENADŽMENTU

Manual about project management

Akcijski plan