Author Archives: Nikolina Nemec

Quote

Creativity is intelligence having fun.

Albert Einstein

Održana konferencija o napretku projekta DESCO

U prostoru Gradske kavane Lovac u Prelogu održana je konferencija za novinare o napretku projekta DESCO. Projekt se realizira u okviru Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.. Projekt punog naziva Development of strategic cross – border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog,akronima DESCO temelji se na potrebi jačanja suradnje...

read more

Održana 2. radionica Radne skupine za izradu Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine

Nizom projekata koji se provode na području Grada Preloga, podiže se kvaliteta i standard života svih građana Preloga. Jedan od takvih projekata je i projekt DESCO. Grad Prelog pristupio je izradi temeljnog strateškog dokumenta razvoja Grada Preloga pod nazivom „Razvojna strategija Grada Preloga od 2018. do 2028. godine“. Izrada navedene...

read more

U Ludbregu održan prvi sastanak vezan uz izradu Strategije krajobraznog uređenja Grada Ludbrega

U Uredu Gradonačelnika Grada Ludbrega održan je prvi sastanak o izradi Strategije krajobraznog uređenja Grada Ludbrega. Strategija će se izrađivati u sklopu projekta „Development of strategic cross border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog“ koji je odobren za sufinanciranje u okviru Programa suradnje Interreg V-A Mađarska Hrvatska 2014-2020. Krajobrazno uređenje...

read more

Pomozi, Zaposli, Usreći; AKRONIM: Zaželi

Financijska alokacija: ukupno: 2.016.222,80 kn, financirano: 2.016.222,80 kn (100%), ZAŽELI – Program zapošljavanja žena, Europski socijalni fond Rezultati: Kroz projekt će se zaposliti 10 žena pripadnica ciljanih skupina Programa, a koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Dodana vrijednost projekta: briga za 45 korisnika usluge pomoći u kući...

read more

Najava radionice u Gradu Ludbregu

Grad Ludbreg dana 14.06.2018. godine u 14.00 sati organizira radionicu pod nazivom „OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U SEKTORU PODUZETNIŠTVA“. Radionica se organizira u sklopu projekta „DESCO“ koji je odobren u okviru Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.. Tematika radionice odnosit će se na predstavljanje noviteta na tržištu obnovljivih izvora energije te...

read more

Jačanje međugeneracijske pomoći u lokalnoj zajednici – MEDGEN BORZA

Ukupna vrijednost projekta: 966.317,96 kuna Iznos dobivenih sredstava: 821.370,29 kuna Rezultati: Kroz projekta je u Prelogu adaptiran objekt u kojemu je uspostavljen novi Međugeneracijski centar – Dječja kuća Prelog te je osposobljeno preko 40 volontera za rad sa djecom i starijim osobama. Dodana vrijednost projekta: Doprinos međugeneracijske solidarnosti u lokalnoj...

read more

Quote

"I think it is possible for ordinary people to choose to be extraordinary."

Elon Musk
Quote

If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman.

Margaret Thatcher