Two and a half Minutes to midnight

Korisnik: Grad Preshtera Partneri: Osnovna škola Sv. Patriarh (Bugarska), Regionalna energetska agencija Pazardijk (Bugarska), Komunalno poduzeće Vodovod Kochani (Makedonija), Osnovna škola Krste P. Misirkov (Makedonija), Makedonsko geotermalno udružeje, Grad Ludbreg, Osnovna škola Ludbreg, Regionalna energetska agencija Sjever Predviđeno trajanje provedbe: 2 godine Iznos dobivenih sredstava: 106. 120,00 kuna Ukupan iznos...

read more

Iovia Botivo – Arheološki park Ludbreg

Korisnik: Grad Ludbreg Partneri: Hrvatski restauratorski zavod, LAG Izvor i U.O. Crnković Predviđeno trajanje provedbe: 3 godine Uloženi iznos korisnika: 2.570.918,43 kuna Ukupan iznos projekta: 16.198.728,21 kuna Rezultati: Revitalizirana i obnovljena kulturna baština, razvijena javna infrastruktura turističko – kulturnog značaja, povećanje turističkih dolazaka, noćenja i posjeta, produženje turističke sezone, razvoj...

read more

Centar za posjetitelje – Posjetiteljski centar svijeta

Korisnik: Grad Ludbreg Iznos dobivenih sredstava: 274.400,00 kuna Uloženi iznos korisnika: 601.100,00 kuna Ukupan iznos projekta: 875.500,00 kuna Ukupan iznos ulaganja: 15.000.000,00 kuna Rezultati: Uređen i opremljen prostor za prihvat posjetitelja, turista i hodočasnika, uređen prostor za putničku agenciju, ugostiteljski objekt, suvenirnicu, prostor za rad s djecom i mladima te...

read more

Električna punionica

Korisnik: Grad Ludbreg Iznos dobivenih sredstava: 54.500,00 kuna Uloženi iznos korisnika: 81.750,00 kuna Ukupan iznos projekta: 136.250,00 kuna Rezultati: Postavljena 1 punionica za električna vozila, podignuta svijest građana o potrebi zaštite okoliša i promovirani obnovljivi izvori energije Dodana vrijednost projekta: Ovim projektom se pridonosi zaštiti okoliša, smanjenju stakleničkih plinova i...

read more

Poduzetnički inkubator Ludbreg, Lucera d.o.o

Korisnik: Grad Ludbreg Iznos dobivenih sredstava: 719.210,99 kuna Uloženi iznos korisnika: 622.600,68 kuna Ukupan iznos projekta: 1.341.811,67 kuna Rezultati: Uređen i opremljen prostor za malene poduzetnike, inovatore i start up poduzeća Dodana vrijednost projekta: Usluge koje inkubator pruža, a odnose se na povoljne najamnine za urede i radne prostore, subvencionirana...

read more