Üzleti infrastruktúra kiépítése és véllalkozói központ létrehozása, akronim PCPrelog

Felhasznál: Grad Prelog

A projekt összeértéke: 16.137.657,44 kuna

A támogatás mértéke: 15.771.678,61 kn (97,7%)

 

A város a támogatást a Gazdasági és Vállalkozói Minisztérium az Európai Regionális fejlesztési alap , valamin a hazai Operatív Program „ Versenyképessg és kohézió 2014-2020“ által kiírt pályázatán nyerte el „Az üzleti infrastruktúra fejlesztése“ projekt keretében. 

Eredmények: megépült egy nettó 2.172 m2 alapterületű Vállalkozói Központ, amely inkubátorházként fog funkciónálni

 

A projektből származó hozzáadott érték: a szakképesített fiatalok itthontartása, támogatói háttérintézmény létrehozása vállalkozások számára

A projekt tartalma: a projekt keretében a tervek szerint Prelogon megépítésre kerül a prelogi Északi Ipari Park területén egy nettó 2.172 mvállakozói központ. Az itt berendezett helyiségek az újonnnan megalakult mikrovállalkozásokat, kis – és közepes vállalkozásokat segítik, illetve olyan vállakozásokat, amelyek már több mint három éve működnek. A helyiségek inkubátorként működnek azzal a céllal, hogy Prelogon tartsák a fiatal, jól képzett szakembereket, illetve megakadályozzuk az ő elmenetelüket. Ezen kívül megalakul egy támogatói háttérintézmény is, amely szakmai segítséget nyújt a vállalkozói ötletek kidolgozásában és megvalósításában, az elérhető vissza nem térítendő támogatások hatékonyabb felhasználásában, a versenyképesség javításában, valamint lehetőséget biztosítana a jól képzett szakemberek régióban tartására.