Grad Prelog organizira drugu konferenciju po projektu DESCO

Dana 13. srpnja 2018. godine Grad Prelog organizira drugu konferenciju po projektu DESCO koji je sufinanciran iz Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska Hrvatska 2014.-2020.. Konferencija će se održati u Gradskoj kavani Lovac s početkom u 10.30h.