Električna punionica

Korisnik: Grad Ludbreg
Iznos dobivenih sredstava: 54.500,00 kuna
Uloženi iznos korisnika: 81.750,00 kuna
Ukupan iznos projekta: 136.250,00 kuna

Rezultati:
Postavljena 1 punionica za električna vozila, podignuta svijest građana o potrebi zaštite okoliša i promovirani obnovljivi izvori energije

Dodana vrijednost projekta:
Ovim projektom se pridonosi zaštiti okoliša, smanjenju stakleničkih plinova i potiče se korištenje obnovljivih izvora energije u malenim zajednicama poput Grada Ludbrega

Generalni opis projekta:
Projektom je nabavljena i postavljena punionica za vozila na električni pogon. Ciljevi projekta odnose se na poticanje građana na važnost korištenja električnih vozila, smanjenje ekološkog opterećenja okoliša, povećanje kvalitete života kroz stvaranje infrastrukture za učesnike u prometu koji koriste vozila na električni pogon. Planirani učinci u zaštiti okoliša odnose se na smanjenje emisije CO². Društveni doprinos zajednici je poboljšanje kvalitete zraka, smanjenje zagađenja okoliša i podizanje kvalitete života građana.