Centar za posjetitelje – Posjetiteljski centar svijeta

Korisnik: Grad Ludbreg
Iznos dobivenih sredstava: 274.400,00 kuna
Uloženi iznos korisnika: 601.100,00 kuna
Ukupan iznos projekta: 875.500,00 kuna
Ukupan iznos ulaganja: 15.000.000,00 kuna

Rezultati:
Uređen i opremljen prostor za prihvat posjetitelja, turista i hodočasnika, uređen prostor za putničku agenciju, ugostiteljski objekt, suvenirnicu, prostor za rad s djecom i mladima te uređena multifunkcionalna dvorana

Dodana vrijednost projekta:
Ovim projektom stvorit će se dodatna potpora za razvoj postojeće turističke platforme, uspostavu novih informacijskih kanala, podizanje atraktivnosti i identiteta Grada Ludbrega kao jedinstvene turističke destinacije

Generalni opis projekta:
Cilj ovog projekta je podizanje konkurentnosti turističke ponude i povećanje dolaska turista. Specifični ciljevi koji se planiraju ostvariti odnose se na razvijeni destinacijski menadžment Grada Ludbrega, razvoj jedinstvenog turističkog proizvoda te uvođenje u potpunosti nove atrakcijske osnove u sjeverozapadnu regiju Republike Hrvatske. Kroz projekt omogućit će se stvaranje različitih vrsta turizma, povećanje prepoznatljivosti postojećih turističkih proizvoda, uvođenje multimedijalnih rješenja i IT tehnologije, valoriziranje postojećih resursa i inovativna interpretacija kulturne nematerijalne baštine. Finalni produkt bit će nova atrakcijska infrastruktura od javnog značaja tj. Posjetiteljski centar svijeta.