Primjer dobre prakse – Izrada projektnih prijedloga i apliciranje za dodjelu bespovratnih sredstava – Grad Ludbreg

Unutar jedinice lokalne samouprave, Grada Ludbrega, 2013. godine oformljen je Odsjek za poduzetništvo, turizam i razvojne projekte koji je tijekom 2014. godine počeo djelovati kao „gradski projektni ured“. Unutar Odsjeka pripremali su se projektni prijedlozi temeljem otvorenih Javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Od 2013. do 2018. godine, realizirano je preko 65 projekata različite tematike i iz različitih područja, temeljem rada Odsjeka za poduzetništvo, turizam i razvojne projekte, odnosno bez korištenja vanjske pomoći od strane konzultanata. Zaposlenici Odsjeka za poduzetništvo, turizam i razvojne projekte samostalno pripremaju projektnu dokumentaciju, izrađuju projektne prijedloge, implementiraju projektne aktivnosti, provode aktivnosti izvještavanja spram resornih i nadležnih tijela te provode internu evaluaciju provedenih projekata. U odsjeku je zaposleno pet osoba (četiri magistra ekonomije, magistar politologije i stručnjak za EU fondove i magistar sociologije).

Primjer dobre prakse kojeg želimo navesti odnosi se na metodiku izrade projektnih prijedloga, aplikacije na otvorene pozive za dostavu projektnih prijedloga i njihove implementacije. Proces aplikacije za bespovratna sredstva je simplificiran i svekoliko pojednostavljen unutar same gradske uprave temeljem jedne stavke; osobe koje su bila zadužene za pregledavanje i praćenje javnih poziva, izradu projektne dokumentacije i aplikacija, nalazile su se izvan sustava interne hijerarhije jedinice lokalne samouprave, odnosno imale su direktnu mogućnost dogovora s odgovornom osobom.
Tako da je proces aplikacije za bespovratna sredstva tekao sljedećom metodikom. Svakodnevni pregled otvorenih Javnih poziva i natječaja temeljem dostupnih kanala poput web stranice strukturni fondovi, službenih stranica svih nacionalnih ministarstava, službenih stranica nadnacionalnih tijela, web stranica poput Zaklade Zamah, Odraz te ostalih izvora podataka o objavljenim pozivima i/ili natječajima za sve prijavitelje (jedinica lokalne samouprave, obrazovne institucije, predstavnici civilnog društva, udruge, javne ustanove, ustanove za predškolski odgoj…).
Nakon pregleda otvorenih poziva za dostavu projektnih prijedloga zaposlenici su krenuli u primarnu razradu pregledanih natječaja koja se sastojala od glavnih stavki Javnog poziva, navoda potencijalnih ideja o tome kako riješiti uočene probleme i potencijalnih aktivnosti. Također su izradili kratki opis budućeg projekta. Nakon izrađenih razrada omogućeni su dnevni ili tjedni sastanci s odgovornom osobom, a sve u svrhu dogovora oko toga na koji javni poziv će se prijaviti Grad i/ili drugi potencijalni prijavitelji. Nakon odlučivanja o tome koji prijedlog će se prijaviti na otvoreni javni poziv, zaduženi zaposlenik je krenuo u detaljniji pregled Javnog poziva, dostupnu projektnu dokumentaciju, Uputa za prijavitelje, sažetaka poziva, prijavnih obrazaca, priloga, odnosno sveukupne dokumentacije po Javnom pozivu za izradu cjelokupne dokumentacije. Sljedeći korak odnosio se na ispunjavanje projektne dokumentacije. Početak ispunjavanja projektne dokumentacije temeljio se na provedbi početnih analiza o predmetu projektnog prijedloga, analizi sadržaja, odnosno analizi strateških dokumenata te zakonskih akata vezanih uz predmet projektnog prijedloga na lokalnoj razini, na razini Republike Hrvatske i na razini Europske Unije. Sljedeći korak je bilo utvrđivanje problema, izrada stabla problema, određivanje centralnog problema i utvrđivanje dionika po projektnom prijedlogu (pojedinci, organizacije, institucije, društvene skupine i druge relevantne društvene grupacije) i kontaktiranje potencijalnih partnera. Zatim se fokusiralo na određivanje ciljeva, aktivnosti i rezultata te izradu logičke matrice, izradu financijske konstrukcije i planiranje budućeg trošenja te određivanje načina održivosti projekta nakon implementacije.

Grad Ludbreg je u razdoblju 2013. – 2018. godine realizirao projekte različite tematike te apsorbirao nacionalna i nadnacionalna bespovratna sredstva. Projekti su se većinom odnosili na rješavanje lokalnih problema iz područja komunalne infrastrukture, energetske učinkovitosti, poljoprivrede, uređenja i unapređenja cestovne infrastrukture, turizma i turističke djelatnosti, zaštite okoliša, društvene infrastrukture, podizanja kvalitete života socijalno ugroženih skupina te osoba kojima prijeti siromaštvo, zaštite kulturne baštine i unapređenja turističke ponude, izgradnje turističke infrastrukture, poduzetništva, unapređivanja infrastrukture za obrazovanje… Većina lokalnih problema riješena je preko apliciranja na Javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava, čime se višestruko poboljšala kvaliteta života lokalnog stanovništva.