„Prelog város fejlesztési stratégiái 2018-tól 2028-ig tartó időszakig“ című dokumentum kidolgozásáért felelős munkacsoport 3. értekezlete

A prelogi önkormányzat tanácstermében 3. alkalommal került megrendezésre annak a munkacsoportnak az értekezletére, amely Prelog város 2018 és 2028 közötti időszakára vonatkozó fejlesztési stratégiáinak kidolgozásáért felelős. A munkaértekezletre 2018. október 24-n, szerdán került sor, amelyet a Bercon d.o.o. (Kft) képviselői tartottak, akik a stratégia tervezésével és kidolgozásával lettek megbízva. Az elkészült dokumentum minden prelogi lakos számára interneten keresztül elérhető lesz, míg a „Prelog fejlesztési stratégiái 2018-tól 2028-ig tartó időszakig“ című dokumentum nyílvános bemutatására 2018. november végén a Gazdasági Fórum keretében kerül sor. Ez a Stratégia lesz a város jövőbeni fejlődését meghatározó alapvető dokumentum. A kidolgozását az Interreg V-A Horvátország – Magyarország Együttműködési Program „Development of strategic cross – border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog“ DESCO elnevezésű projektje támogatja. A DESCO Projekt lényege a kisvárosok és más szereplők közötti együttműködés, valamint két ország három városa – Ludbreg, Prelog és Letenye – között létrejött partnerség megerősítése. A projektnek köszönhetően létrejöhet egy szorosabb határon átnyúló együttműködés, a helyi önkormányzatok kapacitásainak növelése, valamint egy olyan stratégiai dokumentum, amely támogatja és növelheti a határon átnyúló kezdeményezéseket a KKV szektor, a civil szervezetek, illetve a közigazgatási szektor között.