U okviru projekta izrađene strategije značajne za budući razvoj Grada Preloga

Grad Prelog je u studenom 2017. godine počeo sa provedbom projekta „Development of strategic cross-border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog“, akronima DESCO. Projekt DESCO temelji se na potrebi jačanja suradnje između malih gradova i drugih različitih dionika te okuplja tri partnera iz dviju zemalja, Grada Preloga, Grada Ludbrega i Grada Letenye. Projektom se nastoji uspostaviti prekogranična suradnja, ojačati kapaciteti lokalnih samouprava i stvoriti strateška podloga za poticanje i povećanje broja prekograničnih inicijativa u području malog i srednjeg poduzetništva, civilnog društva te javne vlasti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 263.835,55 EUR, dok na Grad Prelog otpada 51.937,20 EUR i sufinancira se u iznosu od 85% iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A HU-HR 2014.-2020. U okviru ovoga projekta izradila se Strategija razvoja Grada Preloga od 2018.-2028., Strategija upravljanja imovinom Grada Preloga 2018.-2022. te računalni program Registar nekretnina Grada Preloga. Dodatne aktivnosti projekta su edukacija za službenike i volontere, radionice za dionike, te 10-ak volonterskih akcija za uključivanje ciljanih skupina u život lokalne zajednice. Osim navedenog sudjelovali smo i u prekograničnim studijskim putovanjima te radionicama prijenosa znanja i iskustva, a sve s ciljem jačanja prekogranične suradnje i jačanja vlastitih kapaciteta lokalne zajednice.

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga, 27. prosinca 2018. godine, Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo je Strategiju razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine te Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Preloga od 2018. do 2022. godine. Gradonačelnik Ljubomir Kolarek rado nam je odgovorio na nekoliko pitanja te se osvrnuo na donijetu Strategiju razvoja Grada Preloga za period od 2018. do 2028. godine.

Gradonačelniče Kolarek, koliko ste zadovoljni izradom ove Strategije:

„Sigurno je da je ovo jedna odlična stvar. Ova nam Strategija može dati smjernice budućeg razvoja, može nam pokazati što nam je važno, kojim smjerom možemo i moramo ići. Grad Prelog ubrzano se razvijao u posljednjih dvadeset godina i sigurno da nije lako održati taj ritam i dalje. Ovakve smjernice mogu nam pomoći da znamo kojim smjerom ići. Moram reći da je tu odličan posao odradio i naš Projektni tim. I ovaj je projekt DESCO jedan u nizu projekata koje provodimo ili smo provodili. I tu se moramo pohvaliti. Imamo se i sa čime pohvaliti. Na području Grada Preloga, u tijeku je provedba deset projekata, a tijekom 2017. i 2018. godine ukupno je povučeno 44.852.755,98 kuna, iz sredstava europskih fondova, što čini prosjek od 5.739,31 kune po stanovniku Grada Preloga. Realizacija nekih projekata trajat će do 2020. godine.“

Dosta se ljudi uključilo u izradu Strategije, posebno je ona čini se, bila interesantna gospodarstvenicima:

„Pa da, široka je lepeza ljudi koji su sudjelovali na nekoj od radionica ili dali svoje primjedbe ili sugestije u postupku izrade Strategije. Što se pak tiče gospodarstvenika, imali smo i jednu kvalitetnu panel diskusiju na našem Gospodarskom forumu, gdje su upravo gospodarstvenici dali svoja razmišljanja. Gospodarstvo nam je izuzetno važno. Uostalom i da malo citiram ono što piše. U Strategiji razvoja Grada Preloga do 2028. godine zapisano je da je razvijeno i konkurentno gospodarstvo preduvjet ostvarivanja materijalno financijske osnove svih ostalih strateških odrednica Strategije jer bez materijalno financijske osnove nema ni razvoja Grada u širem smislu. Zapisan je i odgovor na ovo pitanje, to jest, ovo će biti moguće postići kroz jačanje potporne ustanove koja je u fazi uspostavljanja modela poslovanja, razvoja poslovnih zona, poticanju kreativnosti i inovativnosti usmjereno prema razvoju poslovanja, kao i unapređenje suradnje gospodarskih subjekata i obrazovnih institucija. Sve to, kako bi i dalje, bili ponosni na naše gospodarstvo i na naše poduzetnike. I kako bi, ne bez razloga, mogli reći da je gospodarstvo lokomotiva razvoja Grada Preloga.“

I gospodarstvenici imaju svoje želje:

„Tako je. Zaobilaznica Grada Preloga tom je prilikom istaknuta kao prioritet. I ona je krenula. Mislim da ćemo kroz nešto više od dvije godine imati završenu zaobilaznicu Preloga. Hrvatske ceste vrlo su ozbiljno krenule u taj projekt. Nadam se da će ispoštovati neke naše dodatne želje i da će vrlo brzo krenuti i sa radovima na terenu. Ovih dana čekamo rezultate natječaja iz Ministarstva gospodarstva gdje planiramo daljnje ulaganje u infrastrukturu Gospodarske zone Sjever. Grad pak ima svoje želje. Složit ćemo se svi da je uređenje trga iza gradske uprave prioritet, da već godinama pričamo o parku na Jugu, da bez daljnjeg uređenja naše Marine nema napretka turizma, što nam je želja. Još je projekata navedeno u Strategiji, a svi oni imaju za cilj daljnji rast Grada Preloga.“

Ima i problema:

„Ima. Sad i želja i problema. Pitanje stanogradnje je nešto što bih želio da krene mnogo brže i aktivnije. Ponudili smo ruku suradnje našim poduzetnicima. Ako ne bude zanimanja za ovakvim oblikom suradnje do ožujka, krenut ćemo sami u stanogradnju preko svojih tvrtki. Iako ovog trenutka postoji velik interes za novim stanovima, na tržištu nema građevinaca koji su spremni odraditi taj posao. U Prelogu je još uvijek puno starih kuća i imanja koje zjape prazne i ti prostori bi se čim prije trebali staviti u funkciju. Mnogi dolaze živjeti i raditi u Prelog. Kada sam dolazio na gradonačelničku poziciju, u Gospodarskoj zoni radilo je 500-tinjak ljudi, a danas ih je više od 1700. Prije pet godina imali smo 462 neza­poslena, dok ih je danas oko 85 nezaposlenih. Upravo je i tu drugi dio priče. Problem radne snage. Naši poduzetnici imaju sve veće probleme i osjeća se nedostatak radne snage. Postoje kontakti iz Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Mađarske. Pokušat ćemo i tu biti most našim poduzetnicima.“

Strategija donosi popis strateških projekata Grada koji predstavljaju kapitalna ulaganja na području Grada Preloga koji se nastoje realizirati u programskom razdoblju Strategije. Navedeni kapitalni projekti su u velikoj mjeri definirani te su u fazi pripreme ili fazi pripreme za provođenje. Nositelj većine strateških projekta je Grad Prelog. Također, tu je i niz projektnih inicijativa koje su prikupljene u razdoblju izrade Strategije. Sve je ovo napravljeno kako bi Grad Prelog doista slijedio ritam razvoja posljednjih dvadesetak godina. Ritam koji ga je ucrtao u kartu Hrvatske kao središte ovog dijela Međimurske županije, kao Grad poželjan i privlačan za rad i život.