Happy bike

Vodeći partner: Grad Letenye

Partneri: Grad Ludbreg, Grad Prelog i Županijska uprava za ceste Varaždinske županije

Predviđeno trajanje provedbe: 20 mjeseci

Sredstva Grada Preloga: 2.094.412,50 kuna

Ukupan iznos projekta: 7.893.853,69 kuna

Rezultati:

Uspostavljena prekogranična biciklistička staza koja spaja 3 naselja, Ludbreg, Prelog i Letenye u dvije zemlje, Hrvatskoj i Mađarskoj

Dodana vrijednost projekta:

Posebna pažnja posvećena je očuvanju okoliša, aktivnom turizmu i uvođenju inovativnih komunikacijskih alata. Zbog tendencije porasta broja ciklo turista na predmetnom području zadnjih godina, cilj ovih investicija je osigurati potrebnu cestovnu infrastrukturu koja je preduvjet za stvaranje novih turističkih atrakcija i sadržaja te poticanja razvoja lokalnog gospodarstva i zapošljavanja

Generalni opis projekta:

Projekt se odnosi na izgradnju biciklističke infrastrukture u prekograničnom području koja će spajati Varaždinsku, Međimursku županiju u Hrvatskoj i Zalsku županiju u Mađarskoj. Kroz projekt izgradit će se potrebna cestovna infrastruktura te popratni objekti poput odmorišta i info točaka. Ukupna duljina biciklističke staze bit će preko 100 kilometara i prolazit će kroz sve prirodne, kulturne i turističke znamenitosti na navedenom području. U Ludbregu će se izgraditi suvremeno parkiralište za bicikle na kojima će turisti, ali i građani, moći ostaviti svoje bicikle na sigurnoj lokaciji. Posebna pažnja posvetit će se razvoju aktivnog cikloturizma, prezentiranju lokalnih kulturnih i prirodnih znamenitosti te prezentiranju lokalnih atrakcija što širem krugu korisnika preko različitih komunikacijskih alata.