Grad Ludbreg kao vodeći partner potpisao Ugovor za dodjelu EU sufinanciranja za projekt DESCO

Gradonačelnik Dubravko Bilić potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava po projektu „Development of strategic cross-border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog – DESCO ukupne vrijednosti 263.657,80 eura. Projekt je prijavljen na program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska i odabran je za sufinanciranje u kategoriji u koju su se prijavila 204 projekta.

Projekt DESCO temelji se na potrebi jačanja suradnje između malenih gradova i različitih dionika te okuplja tri partnera iz dvije zemlje, Grad Ludbreg, Grad Prelog i Općinu Letenye, s ciljem unapređenja suradnje između partnera, institucija i građana na prekograničnom području. Glavni cilj projekta je razvijanje zajedničke platforme za stratešku suradnju između različitih dionika u cijelom prekograničnom području. Ovakva metoda omogućuje povezivanje velikog broja različitih organizacija, razradu i rješavanje razvojnih pitanja na obje strane granice te izradu strateške podloge za rješavanje zajedničkih problema. Specifični ciljevi projekta odnose se na povećanje razmjene iskustava i znanja između sudionika s hrvatske i mađarske strane, jačanje partnerstva između lokalnih vlasti, civilnog društva, malih i srednjih poduzeća i građana te na promicanje lokalnog strateškog razvoja.

-Zbog opće ekonomske krize koja prožima većinu Europe povezivanje između institucija, predstavnika civilnog društva, poslovnih ljudi i širokog kruga dionika postalo je nužnost. Dionici prekograničnog područja sumnjičavi su, ne usuđuju se pokrenuti inicijative i zajedničke programe jer nema uspostavljene zajedničke i jedinstvene metodologije djelovanja. Upravo će se time projekt DESCO baviti – rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić. Također je nadodao da je motivacija za prijavu ovakvog projekta proizašla iz potrebe za boljom suradnjom, umrežavanjem i povezivanjem sličnih jedinica lokalne samouprave iz oba dvije strane prekograničnog područja s dionicima iz različitih područja. Poseban naglasak stavit ćemo na dionike iz poduzetničkog sektora, civilnog sektora, gospodarstvenike i građane. Kako malene općine i gradovi poput Ludbrega, Letenye i Preloga nemaju mnogo prilika za sudjelovanje u velikim inicijativama ili programima, odlučili smo ih pokrenuti sami kako bi zajednički nastupali, povezali se i rješavali probleme s kojima se svakodnevno susrećemo.