Započela implementacija projekta DESCO

Projekt DESCO sufinanciran je iz Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020. Vodeći partner je Grad Ludbreg, dok u svojstvu partnera nastupaju Grad Prelog i Grad Letenye. Projekt je s implementacijom započeo 1. studenog 2017. i trajat će do 28. veljače 2019. Ukupna vrijednost projekta iznosi 263.657,80 eura.

Projekt DESCO temelji se na zajedničkoj potrebi, jačanju suradnje između jedinica lokalnih samouprava i svih ostalih dionika s istim ili sličnim karakteristikama. Zbog opće ekonomske krize koja prožima većinu Europe, povezivanje između institucija, predstavnika civilnog društva, poduzetnika i širokog kruga dionika postalo je nužnost. Dionici prekograničnog područja su sumnjičavi, oni se ne usuđuju pokrenuti inicijative, zajedničke programe, jer nema zajedničke i jedinstvene metodologije djelovanja. I to su glavni problemi na koje se projekt DESCO odnosi te koji će se kroz implementaciju riješiti.

Planirane aktivnosti projekta odnose se na uspostavu alata za prekogranično povezivanje poduzetnika, poljoprivrednika, instituta, jedinica lokalne samouprave, predstavnika civilnog društva, obrazovnog sektora, obrta, instituta te ustanova za obrazovanje, identifikaciju zajedničkih interesa i problema kako bi se projektni partneri mogli usmjeriti na kritična i zanemarivana područja te ponuditi adekvatna rješenja i metodiku rješavanja inih. Kroz projekt će se također razviti zajednički pristupi za prepoznavanje postojećih problema, baza najboljih projekata i inicijativa na prekograničnom području s jasno razrađenom metodologijom njihove izrade. Sve aktivnosti projekta planirane su na način da se što veći broj građana, organizacija i ustanova potakne na pisanje i implementaciju projekata, programa  i inicijativa, a to će biti omogućeno kroz razvoj zajedničke metodologije prijenosa znanja te najboljih praksi u područjima koja su usko vezana za poduzetništvo, gospodarstvo, razvoj civilnog društva, uvođenje novih tehnologija, socijalnu inkluziju i obrazovanje.

 „Okosnica projekta te sve aktivnosti koje će se provesti po projektu DESCO usmjerene su na to da se poveže i umreži što veći broj dionika, da se potakne diskusija o problemima koji postoje na prekograničnom području, da se izradi metoda njihovog rješavanja, a sve s ciljem jačanja postojećih struktura, procesa, ljudskih kapitala i poticanja lokalnog razvoja u budućnosti“ – rekla je Petra Međimurec, voditeljica projekta i viši stručni suradnik za razvojne projekte Grada Ludbrega.