Grad Ludbreg potpisao Sporazume o partnerstvu u okvirima INTERREG Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. za dva projekta

 

Grad Ludbreg nastupa u svojstvu vodećeg partnera u okvirima dva projekta koji su bili prijavljeni na program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska. Radi se o projektu „Development of strategic cross-border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog – DESCO“ te o projektu „Ecological Smart and Sustainable Cities- EcoSmartCities“. 

U projektu DESCO sudjeluju 3 jedinice lokalne samouprave, Grad Ludbreg kao vodeći partner, dok  Letenye i Prelog nastupanju u svojstvu partnera. Desco se odnosi na uspostavu prekogranične suradnje, jačanje kapaciteta lokalnih samouprava te na stvaranje strateške podloge za poticanje i povećanje broja prekograničnih inicijativa u području malog i srednjeg poduzetništva, civilnog društva te javne vlasti. Projektom DESCO razvit će se nova e-platforma na kojoj će se nalaziti baza različitih dionika, kroz projekt će biti razrađene različite metodologije za razvoj poduzetništva, pametnih gradova, informacijsko – komunikacijskih tehnologija, održivi razvoj te kako razviti projektne ideje, izraditi prijavne obrasce te implementirati zajednički projekt. Ukratko, radi se o projektu preko kojeg će se razviti sustav povezivanja i umrežavanja svih dionika u prekograničnom području sa ciljem povećanja broja planiranih i implementiranih prekograničnih inicijativa. Ukupna  vrijednost projekta iznosi 263.657,80 €, dok je udio Grada Ludbrega 115.520,60 €.

Projekt EcoSmartCities odnosi se na uspostavu modernog sustava gospodarenja otpadom koji obuhvaća opremanje podzemnim kontejnerima povezanog s naprednim softverom za praćenje popunjenosti otpadom pomoću mobilnih aplikacija, čime se postiže vremenska učinkovitost, smanjuju troškovi prijevoza te osigurava učinkovito upravljanje ljudskim resursima. Aktivnosti projekta usmjerene na osnaživanje kapaciteta svih dionika uključenih u sustave gospodarenja otpadom te izradu planova i priručnika koji će svim ključnim dionicima pružiti smjernice za učinkovito gospodarenje otpadom prema najnovijim europskim trendovima. Grad Ludbreg je vodeći partner, dok je partner na projektu Grad Zalaegerszeg Megyei Jogu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 204.943,0 €, dok je udio Grada Ludbrega 108.193,00 €.