Održana prva radionica Radne skupine za izradu strateškog dokumenta za razvoj Grada Preloga

U prostorima Grada Preloga, 22. veljače 2018. godine održana je prva radionica Radne skupine za izradu jednog od strateških dokumenata za razvoj Grada Preloga. Naime, Grad Prelog pristupio je izradi „Razvojne strategije Grada Preloga od 2018. do 2028. godine“. Rad Radne skupine pozdravio je zamjenik gradonačelnika Grada Preloga Zdravko Kvakan te predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki, dok je projekt DESCO, projekt iz kojeg se sufinancira izrada navedene strategije predstavila voditeljica projekta Mateja Kavran Matjačić. Radionicu su vodili predstavnici tvrtke Bercon d.o.o., zaduženi za planiranje i izradu iste. Izrada navedene strategije u početnoj je fazi i predstavljati će temeljni dokument budućeg cjelokupnog razvoja Grada Preloga, a sufinancira se u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Hrvatske – Mađarske za programsko razdoblje 2014.-2020, u sklopu projekta Development of strategic cross – border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog, akronima DESCO. Projekt DESCO temelji se na potrebi jačanja suradnje između malenih gradova i različitih dionika te okuplja tri partnera iz dvije zemlje: Grad Ludbreg, Grad Prelog i Općinu Letenye, s ciljem unapređenja suradnje između partnera, institucija i građana na prekograničnom području. Glavni cilj projekta je razvijanje zajedničke platforme za stratešku suradnju između različitih dionika u cijelom prekograničnom području. Ovakva metoda omogućuje povezivanje velikog broja različitih organizacija, razradu i rješavanje razvojnih pitanja na obje strane granice te izradu strateške podloge za rješavanje zajedničkih problema. Specifični ciljevi projekta odnose se na povećanje razmjene iskustava i znanja između sudionika s hrvatske i mađarske strane, jačanje partnerstva između lokalnih vlasti, civilnog društva, malih i srednjih poduzeća i građana te na promicanje lokalnog strateškog razvoja. Prva radionica Radne skupine okupila je brojne zainteresirane pojedince i predstavnike različitih organizacija.

Kako je bilo na radionici pogledajte na sljedećem linku: Radionica s dionicima u Prelogu