GRAD LUDBREG ORGANIZIRA PRVU RADIONICU

Grad Ludbreg dana 08.05.2018. godine u 09.00 sati organizira prvu radionicu za djelatnike javne uprave pod nazivom „PRIMJENA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U JAVNOJ UPRAVI“. Radionica se organizira u sklopu projekta „DESCO“ koji je odobren u okviru  Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020..