ODRŽANA RADIONICA O PRIMJENI ICT TEHNOLOGIJE U LUDBREGU

Jučer je u Uredu gradonačelnika Grada Ludbrega održana radionica o primjeni ICT tehnologije u sklopu projekta „Razvoj prekogranične strateške suradnje između Ludbrega, Preloga i Letenyea“, akronim DESCO koji je sufinanciran iz programa suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Radionica se održala u dva dijela. Prvi dio odnosio se na teorijski dio u kojem su se sudionici upoznali s najnovijim alatima  u području informacijsko komunikacijske tehnologije, a drugi, praktični dio odnosio se na primjenu informacijsko komunikacijske tehnologije u javnoj upravi. Prezentirane su najnovije tehnologije dostupne na tržištu, poput IOT, cloud-a,  big data alata te kolaboracijskih alata, a sve s ciljem da se poveća razina informatiziranosti javne uprave, inovativnost i transparentnost, da se omogući racionalizacija podataka, da se poboljša interna uredska komunikacija i da se prezentiraju alati potrebni za efikasnije planiranje radnih zadataka te interdisciplinarno povezivanje između internih jedinica u lokalnoj samoupravi i zaposlenika za lakši i brži razvoj ideja.

 Tijekom radionice bili su detektirani problemi s kojima se suočavaju zaposlenici u javnoj upravi koji se uglavnom odnose na ustroj javne vlasti, različite metode djelovanja i praćenja u jedinicama lokalne samouprave. Također je kao problem detektirana otežana komunikacija između internih ustrojstvenih jedinica te između samih zaposlenika jer se kao sredstva komunikacije pretežito koriste samo alati poput e-maila te direktna komunikacija. „Takva metodika rada često dovodi do toga da se zaposlenicima duplicira posao i da dolazi do gubitka relevantnih informacija slijedom nepostojanja centralnog pametnog alata koji bi omogućio preglednost svih podataka, odrađenih poslova te izrađenih dokumenata na jednom mjestu u realnom vremenu“- rekla je Petra Međimurec, voditeljica projekta DESCO i navela da bi takav sustav trebao biti samo jedan od koraka u smjeru unapređenja rada javne uprave, jer prostora za unapređenje itekako ima.

„Primjena ICT tehnologije među zaposlenicima pruža određene prednosti kojima se unaprjeđuje suradnja, kolaboracija i brzina obavljanja zadataka. Trenutno stanje o primjeni ICT tehnologije pokazuje nam da se najviše koriste Office alati i knjigovodstveni programi, dok se ostali alati, posebice kod vođenja projekata koriste u slaboj mjeri. Neki od razloga nedovoljne i neadekvatne uporabe ICT-a u javnom sektoru odnose se na nedovoljnu svijest o mogućnostima koje pruža ICT za unaprjeđenje rada, ICT oprema u većini javnopravnih tijela je zastarjela i neadekvatna te postoje velike razlike u njihovoj opremljenosti, čime je međusobna komunikacija između različitih upravnih tijela otežana, a razina pružanja usluga znatno smanjena“ – rekao je Gradonačelnik Dubravko Bilić. Također je naveo da su se ovom radionicom nastojali detektirati problemi, ali i naći rješenja kojima bi se unaprijedila suradnja i rad u javnoj upravi, jer smatra da je javna uprava servis građanima te kao takva mora biti brza, efikasna i lako dostupna. „I ako nam nove tehnologije u tome pomažu, na nama je da ih implementiramo i s njima pokušavamo što bolje raditi za dobrobit cijele zajednice“ – istaknuo je Gradonačelnik Dubravko Bilić.  

Galeriju fotografija s radionice možete vidjeti na sljedećem linku: Radionica u Ludbregu