EcoSmartCity

Vodeći partner: Grad Ludbreg
Partneri: Grad Zalaegersek
Predviđeno trajanje provedbe: 16 mjeseci
Sredstva Grada Ludbrega: 820.102,94 kuna
Ukupan iznos projekta: 1.856.667,94 kuna

Rezultati:
Ugradnja tri pametna podzemna kontejnera za odlaganje otpada i kante za smeće koje će biti povezane s naprednim softverom za praćenje razine otpada.

Dodana vrijednost projekta:
Uspostava ekološkog, pametnog i održivog sustava gospodarenja otpadom kroz ugradnju podzemnih kontejnera

Generalni opis projekta:
Projekt EcoSmartCities odnosi se na uspostavu modernog sustava gospodarenja otpadom i postavljanje podzemnih kontejnera koji će biti povezani s naprednim softverom za praćenje popunjenosti otpadom pomoću mobilnih aplikacija. Ovakvim pristupom postiže se vremenska učinkovitost, smanjuju se troškovi prijevoza osigurava se učinkovito upravljanje ljudskim resursima.
Cilj projekta EcoSmartCities je pozitivno utjecati na promjenu svijesti kod građana, povećati stupanj recikliranja i razvrstavanja otpada te uspostaviti pametan sustav gospodarenja otpadom koji se temelji na inovativnoj infrastrukturi, pametnim rješenjima i najnovijim dostignućima na području gospodarenja otpadom.