Iovia Botivo – Arheološki park Ludbreg

Korisnik: Grad Ludbreg
Partneri: Hrvatski restauratorski zavod, LAG Izvor i U.O. Crnković
Predviđeno trajanje provedbe: 3 godine
Uloženi iznos korisnika: 2.570.918,43 kuna
Ukupan iznos projekta: 16.198.728,21 kuna

Rezultati:
Revitalizirana i obnovljena kulturna baština, razvijena javna infrastruktura turističko – kulturnog značaja, povećanje turističkih dolazaka, noćenja i posjeta, produženje turističke sezone, razvoj novih turističkih proizvoda, sadržaja i usluga te povećanje smještajnih kapaciteta

Dodana vrijednost projekta:
Stvaranje nove i unaprjeđenje postojeće kulturno – turističke ponude kroz aktivnosti valorizacije kulturnih dobara i stavljanje javne infrastrukture u funkciju turizma.

Generalni opis projekta:
Planirano je da se Arheološki park Iovia Ludbreg izgradi oko Vrta Somođi koji je smješten u samom centru Grada. Dosadašnja kuća na toj lokaciji bi se rušila, a novoizgrađena bi preuzela ulogu turističkog centra s prodajnim, izložbenim i informativnim sadržajima. Obzirom da se ulaganje odnosi na integrirane programe obnove kulturne baštine, ovim projektom, osim arheološkog parka, obuhvaćeno je i ulaganje u obnovu Crkve sv. Trojstva, uređenje podruma dvorca Batthyany u izložbeni prostor za etnografsku zbirku te uređenje šetnice uz rijeku Bednju