Medgenborza

Vodeći partner: Općina Loška dolina
Partneri: Rečica ob Savinji (Slovenija), Grad Prelog, Grad Ludbreg i Institut Antona Trstenjaka
Predviđeno trajanje provedbe: 1.3.2014 – 17.6.2015
Odobreni iznos: 774.500,97 €
Ukupan iznos projekta: 915.844,48 €

Rezultati:
Uspostavljen Međugeneracijski centar Ludbreg

Dodana vrijednost projekta:
Provedbom projekta uspostavljene su nove socijalne usluge za starije osobe preko uspostave lokalnih međugeneracijskih središta koja će osiguravati očuvanje znanja, iskustava i mudrosti starije populacije, prijenos znanja među generacijama putem neformalnih oblika učenja, aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena svih generacija, cjeloživotno učenje i uspostavu socijalno zaštitne mreže u lokalnoj sredini

Generalni opis projekta:
Središnji cilj projekta je da se pomoću aktivnog uključivanja svih starosnih grupa u socijalni i društveni život, podigne razina međugeneracijske solidarnosti na programskom području kroz poticanje volonterstva i samo-organizacijskih mogućnosti. Cilj je bio da se efikasnom upotrebom ljudskih i ostalih potencijala doprinese smanjenju negativnih učinaka demografskih promjena u specijalno opremljenom prostoru, Međugeneracijskom centru Ludbreg.
Međugeneracijski centar Ludbreg nalazit će se u istočnom dijelu dvorca Batthyany, u sadašnjem prostoru Udruge umirovljenika koji će se preurediti obzirom na planirane aktivnosti u okviru projekta.
Unutar Međugeneracijskog centra provodile su se aktivnosti dnevnog čuvanja starijih osoba s toplim obrokom i djelatnostima medicinske opskrbe kao što su medicinska gimnastika, mjerenje krvnog tlaka, fizioterapija itd., te aktivnosti „slobodnog vremena što je pridonijelo pro-aktivnom uključivanju starijih osoba i socijalno isključenih grupa u društveni život zajednice.