Two and a half minutes to midnight

Felhasználó:  Preshtera város
Partnerek: Általános Iskola Szt. Patriarh (Bulgáris), Regionális Energetikai Ügynökség Pazardijk (Bulgária), Kommunális művek Kochani (Macedónia), Általános Iskola Krste P. Misirkov (Macedónia), Macedón Geotermikus Egyesület, Ludbregi Önkormányzat, Általános Iskola Ludbreg, „Észak“ Regionális Energetikai Ügynökség
A projekt várható időtartama: 2 év
A támogatás mértéke:  106. 120,00 kuna
A projekt összértéke: 1.020.874,40  kuna

A projektből nyert hozzáadott érték:

A projekt megvalósításával növekedni fog az általános iskolai tanítónők és tanulók kompetenciája és képessége a klímaváltozással kapcsolatos problémák jobb megértése céljából.  A tanulókat arra ösztönzik, hogy az iskola falain kívül foglalkozzanak a megújuló energiaforrások felhasznáálásának problémáival, valamint képességfejlesztéssel a klímaváltozás jobb megértése érdekében, aminek a fő kiváltó okait kritikus gondolkodás útján próbálják feltárni. 


A projekt tartalma:

Ezzel a projekttel az általánis iskolákban egy új oktatási szemléletet sikerül kifejleszteni a klímaváltozásból adódó problémák megoldására, valamint új elméleti és gyakorlati oktatási elemek kerülnek alkalmazásra Bulgáriában, Macedóniában és Horvátországban. A projekt az Erasmus + program keretében került jóváhagyásra.

A projekt során kidolgozásra kerül egy kézikönyv az általános iskolák pedagógusainak számára, amely segítséget nyújt az elméleti és gyakorlati oktatásban a klímaváltozás jobb megértése érdekében, valamint egy stratégiai partnerséget szorgalmazó dokumentum az érintett köztestületek, egyesületek és oktatási intézmények között. Három általános iskola összesen 120 tanulója kapcsolódik be az oktatásba, amivel elősegítik képességeik fejlesztését a klímaváltozással kapcsolatban, és minden résztvevő iskola 9 legjobb tanulója pedig részt vehet egy transznacionális  versenyen, melynek témája a klímaváltozás.