Two and a half Minutes to midnight

Korisnik: Grad Preshtera
Partneri: Osnovna škola Sv. Patriarh (Bugarska), Regionalna energetska agencija Pazardijk (Bugarska), Komunalno poduzeće Vodovod Kochani (Makedonija), Osnovna škola Krste P. Misirkov (Makedonija), Makedonsko geotermalno udružeje, Grad Ludbreg, Osnovna škola Ludbreg, Regionalna energetska agencija Sjever
Predviđeno trajanje provedbe: 2 godine
Iznos dobivenih sredstava: 106. 120,00 kuna
Ukupan iznos projekta: 1.020.874,40 kuna

Dodana vrijednost projekta:
Provedbom projekta povećat će se kompetencije i vještine učiteljica i učenika osnovnih škola za bolje razumijevanje problema klimatskih promjena. Učenike će se potaknuti da se bave problemom korištenja obnovljivih izvora energije izvan učionica, kao i na razvoj vještina za razumijevanje klimatskih promjena kroz poticanje kritičkog razmišljanja o glavnim uzrocima ovakvih prirodnih fenomena.

Generalni opis projekta:
Ovim projektom razvit će se novi pristup prema obrazovanju i rješavanju problema klimatskih promjena u osnovnim školama te osigurat će se primjena teorijskih i praktičnih obrazovnih alata za učenike osnovnih škola u Bugarskog, Makedoniji i Hrvatskoj. Projekt je odobren u okvirima Erasmus+ programa.
Tijekom projekta izradit će se priručnik za učitelje osnovnih škola na temelju kojeg će učiti djecu teorijski i praktični dio o klimatskim promjenama te dokument za strateško partnerstvo između javnih tijela, udruga i obrazovnih institucija. U tri Osnovne škole 120 učenika bit će uključeno u dugotrajno obrazovanje kojim će unaprijediti svoje znanje i vještine vezano uz klimatske promjene, a 9 najboljih učenika iz svake škole sudjelovat će u transnacionalnom natjecanju o klimatskim promjenama.