Grad Ludbreg u sklopu projekta DESCO predstavio Strategiju pametnog grada

Grad Ludbreg je u sklopu projekta “Development of strategic cross-border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog” (DESCO), sufinanciranog iz programa Europske teritorijalne suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. pristupio izradi Strategije razvoja pametnog grada. Projekt DESCO temelji se na potrebi jačanja suradnje između malenih gradova i različitih dionika te okuplja tri partnera iz dvije zemlje, Grad Ludbreg, Grad Prelog i Općinu Letenye, s ciljem unapređenja suradnje između partnera, institucija i građana na prekograničnom području. Glavni cilj projekta je razvijanje zajedničke platforme za stratešku suradnju između različitih dionika u cijelom prekograničnom području. Ovakva metoda omogućuje povezivanje velikog broja različitih organizacija, razradu i rješavanje razvojnih pitanja na obje strane granice te izradu strateške podloge za rješavanje zajedničkih problema.

Strategija razvoja pametnog grada izrađuje se i provodi s ciljem primjene pametnih rješenja kako bi se građanima poboljšala kvaliteta života, dostupnost informacija te kako bi se građani uključili u procese upravljanja gradom. Grad Ludbreg odlučio se za izradu strateškog dokumenta s ciljem implementacije pametnih rješenja u sva područja društvenog, poslovnog i javnog života.

Jedna od faza izrade strategije je provedba postupka javne rasprave te obrada podataka s ciljem dobivanja povratnih informacija o stavovima građana vezano primjenu inovativnih alata, novih tehnologija i tehničkih rješenja.

Danas je u Centru za kulturu i informiranje “Dragutin Novak” u Ludbregu održano Javno izlaganje o Prijedlogu Strategije razvoja pametnog grada.

– Danas sve više raste potreba za efikasnim i efektivnim korištenjem resursa. Time između ostaloga čuvamo okoliš, prelazimo na cirkularnu ekonomiju, pronalazimo održiva i pametna rješenja za brojne segmente, od prometnog sektora, gospodarenja otpadom, javne rasvjete, obrazovanja i drugih. Ovom strategijom želimo utvrditi koja su rješenja i gdje ima prostora za njih jer vjerujemo da upravo gradovi mogu biti predvodnici u cijelom segmentu. Pametnim rješenjima povećava se kvaliteta života, ali i dostupnost informacija te uključivanje građana u procese upravljanja gradom.

“Ova strategija pametnog grada nama je izuzetno bitna jer nam omogućuje uvid u to koje alate implementirati, kako poboljšati rad javne uprave te kako efikasnije reagirati na svakodnevne potrebe građana, poduzetnika, mladih, školaraca te svih ostalih. Neka od rješenja koje će Grad u naredno vrijeme implementirati odnose se upravo na poboljšanje efikasnosti Grada kao javnog servisa, na uključivanje građana u procese odlučivanja, definiranja razvojnih potreba i novih projekata, na poboljšanje dostupnosti informacija i usluga koje Grad pruža. Ovom strategijom obuhvaćena su različita područja javnog djelovanja, od gradske uprave, javnih ustanova, javnih poduzeća, vrtića, škola do turističke zajednice. Neka od rješenja koja su navedena su digitalna e-platforma za građane, digitalni sustavi upravljanja dokumentima, registar gradskih projekata, digitalizacija poslovanja za različite poslovne subjekte, promet, željeznički promet, rad s djecom, edukativne procese, turizam te ostale stavke s kojima se mi kao Grad i građani susrećemo u svojem svakodnevnom djelovanju. Upravo zbog važnosti koju nove tehnologije imaju na naš svakodnevni život, ovim putem Vas pozivam da se uključite u javnu raspravu, da date svoje prijedloge, sugestije i da zajednički dođemo do najboljeg rješenja za sve nas.” – rekao je Dubravko Bilić i nadodao da javna rasprava traje do 9. studenog, a građani se mogu uključiti putem mrežne stranice Grada Ludbrega ili osobno doći u prostore Grada u Odsjek za poduzetništvo, turizam i razvojne projekte.