Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“

Nositelj projekta: Grad Ludbreg

Partner na projektu: Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“

Status projekta: Pribavljanje projektno – tehničke dokumentacije za gradnju objekta

Rezultati:
Izgrađena i uređena nova zgrada za potrebe gradske knjižnice i čitaonice

Dodana vrijednost projekta:

Zgrada će biti opremljena najmodernijom multimedijalnom opremom, koja će biti projektirana i postavljena kao zasebna cjelina. Nova zgrada knjižnice imat će suvremeni edukativni karakter u kombinaciji s dodatnim sadržajima koji će djelovati na obavještavanje, edukaciju i uspostavu direktnog kontakta s korisnikom.  Grad Ludbreg će izgradnjom moderne zgrade Knjižnice i čitaonice dobiti atraktivni višenamjenski prostor za inovativne kulturne i edukativne programe kakvi su u gradu dosad bili neizvedivi.

Generalni opis projekta:

Prostor knjižnice postao je premalen da primi i jednako pruži sve usluge svim zainteresiranima te da ih uključi u svoje programe i projekte. Kako postoji visoka stopa zainteresiranosti korisnika svih dobi za rad knjižnice, intencija prijavitelja jest da se izgradi društvena infrastruktura koja može pružiti i producirati raznovrsnu paletu programa, projekata i novih mogućnosti kulturnog i socijalnog uzdizanja.

Osiguravanjem adekvatnog prostora i dovoljno smještajnih kapaciteta za postojeći fundus knjižnice, omogućit će se provedba novih aktivnosti, programa i projekata za sve društvene skupine svih dobi. Potreba korisnika za socijalnom interakcijom, društvenom socijalizacijom i naravno edukativnim aktivnostima u okvirima sadašnjeg prostora nije zadovoljena, jer se često dešava da se zbog malenih prostornih kapaciteta vrijeme čitanja i provođenja radionica vremenski smanjuje te su korisnici usluga Knjižnice s područja Grada Ludbrega deprivirani u odnosu na druge gradove i zajednice. U okviru novog prostora korisnici će biti u mogućnosti sudjelovati u većem broju programa i projekata koji će odgovarati njihovim potrebama, dobi i preferencijama.