A DESCO Projekt megvalósítása során szervezett tanulmányutak

A „Development of strategic cross-border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog“ elnevezésű projektben, amelynek rövidítése DESCO, és amely az INTERREG V-A Magyarország – Horvátország Együttműködési Program 2014.-2020. által pénzügyileg támogatott projekt, több tanulmányutat is szerveztek Magyarországra és Horvátországba. Az utazásokon részt vettek a projekt partnervárosainak képviselői Prelogból, Letenyéről és Ludbregből, az említett városok civil egyesületenek és közintézményeinek képviselői, valamint magánszemélyek.

A projekt során a határon átnyúló tanulmányutak célja különböző szervezetek és intézmények jógyakorlatainak, tapasztalatainak, ötleteinek és módszertani elemeinek megismerése, valamint új kapcsolatok és együttműködések kialakítása volt.

Az utazások során a résztvevők meglátogatták a Pécsi Tudományegyetemet, az INTERREG V-A Magyarország – Horvátország Együttműködési Program Közös Titkárságát, a Zala megyei és az Eszék-Baranya megyei fejlesztési ügynökségeket, a Néprajzi Bemutatóközpontot, stb. Ezeknek a látogatásoknak köszönhetően sikerült új kapcsolatokra, valamint új tudásra és tapasztalatra szert tenni (pl. határon átnyúló pályázatok megírásához és elkészítéséhez, illetve megvalósításához kapcsolódóan), valamint új partnereket megismerni, akik segíthetnek új ötletek és jövőbeni, közös együttműködések megvalósításában. 

A különböző területeken működő, partnerségen alapuló és együttműködő résztvevők tevékenységei alkotják a DESCO Projekt gerincét. A projekt általános célja hatékonyabb együttműködés kialakítása hasonló nagyságú települések, városok és szervezetek között, amelyeknek hasonló elképzeléseik és tenni akaró szervezeteik vannak, amelyek képesek új kezdeményezéseket, programokat és projekteket megvalósítani.

A határon átnyúló tanulmányutakról készült fényképeket megtekinthetik a fotógalériánkban: Study trip