U sklopu projekta DESCO organizirana studijska putovanja

U sklopu projekta „Development of strategic cross-border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog“, akronim:DESCO koji je sufinanciran iz Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. organizirana su prekogranična putovanja u Mađarsku i Hrvatsku. Na prekograničnom putovanju sudjelovali su predstavnici uključenih partnerskih organizacija Grada Ludbrega, Preloga i Letenyea, predstavnici organizacija civilnog društva, javnih ustanova te privatnih subjekata iz područja uključenih gradova.

Cilj prekograničnih putovanja u okviru projekta bio je prijenos dobre prakse, iskustva, ideja, metodologije rada s različitim organizacijama i institucijama koje smo posjetili te umrežavanje i povezivanje različitih dionika na prekograničnom području.

U okviru prekograničnih putovanja, korisnici su posjetili Sveučilište u Pečuhu, Zajedničko tajništvo programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska, razvojne agencije na području županije Zala i Osječko-baranjske županije, Etnološki centar i sl. Posjeti navedenim organizacijama rezultirali su novim poznanstvima, prijenosom znanja i iskustva u različitim područjima (pr. Pisanje i apliciranje na natječaje, razmjena iskustva u provedbi prekograničnih projekata,…) te povezivanje različitih dionika i stvaranje ideja za buduća partnerstva i suradnju.

Takav način povezivanja i umrežavanja dionika iz različitih područja predstavlja okosnicu projekta DESCO. Opći cilj projekta je potreba za boljom suradnjom između sličnih općina, gradova i organizacija sa sličnom vizijom djelovanja i dionicima koji će proizvesti nove inicijative, programe i projekte.

Više o studijskim prekograničnim putovanjima pogledajte u Galeriji na sljedećoj poveznici: Study trip