Centar za kulturu i informiranje “Dragutin Novak” Ludbreg

Nositelj projekta: Centar za kulturu i informiranje “Dragutin Novak” Ludbreg

Partner na projektu: Grad Ludbreg 

Ukupna vrijednost ulaganja: 9.313.750,00 kuna

Rezultati:
Adaptirana i uređena zgrada Centra za kulturu

Dodana vrijednost projekta:

Centar za kulturu i informiranje jedina je ustanova koja se bavi kulturnim djelatnostima na području  Ludbrega i okolice. CZKI jedini raspolaže dvoranom u kojoj se mogu održavati kazališne, baletne, kulturno umjetničke priredbe jer ima pozornicu na kojoj je to moguće organizirati.

Generalni opis projekta:

Zbog mnogobrojnih korisnika dvorane, ali i novih potreba stanovništva, obnova multifunkcionalne dvorane važna je za uključivanje što većeg broja lokalnog stanovništva, bilo kroz različite udruge ili kao pojedinaca. Plan Centra je novim ustrojem te modernizacijom, proširenjem i unapređenjem kapaciteta povećati broj kulturnih i sportskih manifestacija i događanja u narednim godinama. Jedan od uvjeta za realizaciju planiranog je pokretanje projekta Muzej grada Ludbrega – stalni postav te Arheološkog parka Iovia jer je  prema novom ustroju on Centru dan na upravljanje. Pored navedenoga plan Centra je ukoliko se nađu mogućnosti, zapošljavanje animatora kulture jer obnovom i unapređenjem sadržaja dvorane se otvaraju  mogućnosti za organizaciju različitih aktivnosti i uvođenje novih sadržaja kao što su snimanja demo bendovima, organizacije koncerata zabavne glazbe, suradnja s udrugama koje animiraju mlade, lutkarske radionice, organizacija kazališne skupine, itd.