Uređenje gradskog groblja Ludbreg

Nositelj projekta: Grad Ludbreg

Vrijeme trajanja projekta: 24 mjeseca

Ukupan trošak projekta: 9.100.000,00 kuna

Trošak grada Ludbrega: 1.820.000,00 kuna (20%)

Program: Ruralni razvoj

Status projekta: na ocjenjivanju

Rezultati:
Stvoreni dodatni sadržaji u zajednici za sve društvene skupine kroz adaptaciju i uređenje društveno korisne infrastrukture, tj. cijelog prostora gradskog groblja

Dodana vrijednost projekta:

Projekt ima značajan doprinos povećanju komunalnog standarda za lokalno stanovništvo jer će se inim urediti i obnoviti društvena infrastruktura od iznimnog značaja za cijelu zajednicu

Generalni opis projekta:

Po ovom projektu uredit će se Gradsko groblje u Ludbregu. Glavne aktivnosti po projektu odnose se na uređenje parkirališta s južne strane groblja, na opločenje staza i platoa, izradu i postavljanje nadstrešnice, postavljanje kazeta za urne te sanaciju ostalih objekata na prostoru groblja poput mrtvačnice, postojeće židovske grobnice te grobne kuće. Ovim projektom provest će se adaptacija i uređenje ograđenog prostora unutar groblja te pratećih građevina, kao i njihovo vizualno povezivanje kroz korištenje tradicionalnih i modernih materijala, dizajna te sličnih idejnih rješenja. Intencija investitora jest da se temeljem korištenja tih materijala, dizajna te idejnih rješenja stvori jedna sveobuhvatna cjelina i povežu različiti segmenti koji se nalaze na prostoru groblja. Kroz ovaj projekt povećat će se dostupnost komunalne infrastrukture koja će biti na raspolaganju cijeloj lokalnoj zajednici, omogućit će se poboljšan pristup javnoj društvenoj infrastrukturi te objektu javne namjene. Izgradnjom parkirališta, opločenjem staza i platoa, postavljanjem zida za urne te postavljanjem nadstrešnica uredit će se cijeli prostor groblja i pratećih građevina, a sve s ciljem podizanja kvalitete takve usluge za sve korisnike.