Dogradnja Dječjeg vrtića Radost

Nositelj projekta: Dječji vrtić Radost

Vrijeme trajanja projekta: 22 mjeseca

Ukupan trošak projekta: 3.139.093,85 kuna

 Program: Ruralni razvoj

Status projekta: u provedbi

Rezultati:
Dogradnja zgrade dječjeg vrtića Radost Ludbreg, povećanje životnog standarda lokalnog stanovništva kroz povećanje kvalitete obrazovanja i odgoja u predškolskom sustavu, povećanje vrtićkih kapaciteta  za prihvat djece predškolske dobi, povećanje broja djece predškolske dobi u sustavu predškolskog odgoja i naobrazbe i ujednačavanje razvoja naselja na području Grada kroz osiguravanje adekvatnih prostornih i materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima sa usklađenim zakonskim propisima

Dodana vrijednost projekta:

Projekt pridonosi poboljšanju lokalnih temeljnih usluga, jer će se nadogradnjom Vrtića unaprijediti kvaliteta organizirane njega, odgoja, obrazovanja i zaštite djece u dječjem vrtiću. Realizacijom projekta riješit će se nedostatak sadašnjih prostornih kapaciteta jer će se   omogućiti daljnje povećanje prihvata djece, a što će utjecati na njihove obitelji te uže i šire članove njihove obiteljske zajednice

Generalni opis projekta:

Realizacijom projekta nadogradit će se zgrada postojećeg vrtića bruto površine 497,68m2, na 2 etaže (prizemlje, površine 248,84m2 i kat, površine 248,84m2) te će se urediti i opremiti dodatni prostori u vrtiću; u prizemlju boravak, hall, stubište, garderoba, hodnik, sanitarni prostor i natkrivena terasa, a na katu 3 ureda, stubište, spremište i višenamjenski prostor. Prostorni kapaciteti za djecu povećat će se za dodatnih  220,54 m2, i  219,90 m2 za osoblje. 

Realizacijom projekta omogućit će se upis 15-ak djece koja su na listi čekanja, a ukupan broj upisane djece rasporedio bi se po skupinama prema pedagoškim standardima i iznosio bi 155 djece u cijelom vrtiću. Ovakav raspored omogućit će kvalitetniji rad odgajatelja s djecom u manjim grupama te zapošljavanje 3 nova djelatnika.