„Segítünk magunknak, segítünk másoknak”

Projektgazda: Városi Vöröskereszt Szervezet – Ludbreg   

Partnerek: Ludbregi Önkormányzat, Marijanec, Mali Bukovec és Sveti Đurđ Járások

A projekt időtartama: 30 hónap

A projekt összértéke: 3.148.500,00 kuna

A támogatási intenzitás mértéke: 100 %

A projekt státusza: megvalósítás fázisában

Eredmények: 
Biztosítva van 20 nő képzése és foglalkoztatása, 110 időskorú ember ellátása, új informatikai eszközök kerülnek beszerzésre, online rendszer kerül kialakításra, új weboldal indul, amely bemutatja a projekt eredményeit

A projekt hozzáadott értéke:

A „Segítsünk magunknak, segítsünk másoknak” elnevezésű projekt pozitívan hat a helyi közösségre. Ennek köszönhetően 20 nő képzését biztosítja, akik a veszélyeztetett társadalmi  csoportok kategóriájába tartoznak. Ezen kívül 110 időskorú személy minőségi ellátása is javul, valamint a szociális ellátórendszer hatékonysága Ludbreg és környékén.

 

A projekt leírása:

A beadott projekt váza azon a tényen alapul, hogy csökkenteni kell az 50 év feletti nők munkanélküliségi rátáját, akiknek a munkaerő piaci potenciálja csökkent, alacsony iskolai végzettségűek, és nehezen tudnak elhelyezkedni a munkaerő piacon speciális képességek és készségek hiányában. Ezek hiánya hosszú távú munkanélküliséget, szociális kirekesztettséget és szegénységet eredményez. És mivel Ludbregben és  környékén a lakosság zöme az idősebb korosztályhoz tartozik, a projekt egyfajta megoldást nyújt az ő ellátásukra is. Az időskorúak zöme a szegényebb társadalmi réteghez tartozik, alacsony jövedelműek, könnyen kerülnek a szociális kirekesztettség kategóriájába és az intézményesített keretek közötti életvitel veszélye is fennáll az Ő esetükben. Ezért a projekt keretében megfogalmazott célok között szerepel 20 nő képzése és foglalkoztatása, akik megfelelő képességek és tudás eldsajátítása révén segíteni tudnak 110 időskorú otthonápolásában, akiknek feltétlenül szükség van az ilyen jellegű segítségre.