ZLATNE GODINE (UMJETNOST I KULTURA 54+)

Korisnik: Grad
Prelog i partneri – Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije
te Knjižnica i čitaonica Grada Preloga

Ukupan iznos projekta: 
373.218,56 HRK

Postotak sufinanciranja: 373.218,56 HRK (100%) (85% sredstava
osigurano iz Europskog socijalnog fonda, 15% osiguralo Ministarstvo kulture)

Sredstva su odobrena u okviru
Poziva „Umjetnost i kultura 54+“ Ministarstva kulture.

Rezultati: postizanje bolje socijalne uključenosti i unapređenja
kvalitete života osoba starijih od 54 godine putem poboljšanja pristupa kulturnim
i umjetničkim aktivnostima

Dodana vrijednost: u projektne aktivnosti uključene su i osoba s
invaliditetom

Opis: Na području Grada Preloga živi 2.336 osoba starijih od 55
godina, što čini 29,9% ukupnog stanovništva. Od ukupnog broja, njih 65% živi u
ruralnom području. Dionici ne mogu, s obzirom na svoj materijalni status,
sudjelovati u kulturnim i umjetničkim aktivnostima svoje sredine ili izvan
iste. Grad Prelog kao prijavitelj svjestan je nedostatka kulturnih sadržaja za
stanovnike svoga područja, a pogotovo za osobe starije od 55 godina. Planirane
aktivnosti projekta su različite, ovisno o iskazanim interesima. U navedene
aktivnosti uključiti će se minimalno 120 osoba starijih od 55 godina, od čega
15 starijih osoba s invaliditetom.