Smjernice za projektni menadžment

  U sklopu projekta DESCO koji je odobren u okviru Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020 izrađeni su Priručnik o projektnom menadžmentu sa praktičnim primjerima i savjetima priliko apliciranja na javne natječaje te Akcijski plan provedbe. Priručnik na hrvatskom i engleskom jeziku i Akcijski plan možete preuzeti klikom na sljedeće...

read more

PRAĆENJE JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA

Prvi korak u pripremi projektnih prijava za realizaciju sufinanciranja iz fondova EU-a identifikacija je optimalnog izvora sredstava i uparivanje s Vašim potrebama i ciljevima. Za uspješno praćenje svih objava potrebno je imati jasnu ideju o projektu koji se namjerava na taj način financirati. S unaprijed određenim elementima jasno ćete identificirati...

read more

Happy bike

Vodeći partner: Grad Letenye Partneri: Grad Ludbreg, Grad Prelog i Županijska uprava za ceste Varaždinske županije Predviđeno trajanje provedbe: 20 mjeseci Sredstva Grada Preloga: 2.094.412,50 kuna Ukupan iznos projekta: 7.893.853,69 kuna Rezultati: Uspostavljena prekogranična biciklistička staza koja spaja 3 naselja, Ludbreg, Prelog i Letenye u dvije zemlje, Hrvatskoj i Mađarskoj...

read more

Radionice u Prelogu u sklopu projekta DESCO

U petak, 4. siječnja 2019. godine organizirana je podjela Potvrda o završenom tečaju informatike. Tečaj je organiziran u sklopu projekta Development of strategic cross – border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog, akronima DESCO financiranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG HU-HR V-A 2014. – 2020. godine. Radi se o tečaju osnova informatike...

read more

Prekogranično putovanje – Slavnonija i Baranja

Dana 07. i 08. veljače 2019. partner na projektu, Grad Letenye, organizirao je dvodnevno prekogranično putovanje u Slavoniju i Baranju u okviru projekta DESCO koji je sufinanciran iz programa Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. Na prekograničnom putovanju sudjelovali su predstavnici uključenih partnera, Grada Preloga, Letenya i Ludbrega...

read more

U sklopu projekta DESCO organizirana studijska putovanja

U sklopu projekta „Development of strategic cross-border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog“, akronim:DESCO koji je sufinanciran iz Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. organizirana su prekogranična putovanja u Mađarsku i Hrvatsku. Na prekograničnom putovanju sudjelovali su predstavnici uključenih partnerskih organizacija Grada Ludbrega, Preloga i Letenyea, predstavnici organizacija civilnog društva,...

read more

ZLATNE GODINE (UMJETNOST I KULTURA 54+)

Korisnik: Grad Prelog i partneri – Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije te Knjižnica i čitaonica Grada Preloga Ukupan iznos projekta:  373.218,56 HRK Postotak sufinanciranja: 373.218,56 HRK (100%) (85% sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, 15% osiguralo Ministarstvo kulture) Sredstva su odobrena u okviru Poziva „Umjetnost i kultura 54+“...

read more

Pomažemo sebi, pomažemo drugima

Nositelj projekta: Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg   Partneri: Grad Ludbreg, Općina Marijanec, Općina Mali Bukovec i Općina Sveti Đurđ Vrijeme trajanja projekta: 30 mjeseci Ukupan trošak projekta: 3.148.500,00 kuna Ostvareni postotak sufinanciranja: 100 %  Status projekta: u provedbi Rezultati: Educirano i zaposleno 20 žena, 110 osoba starije životne dobi dobiva...

read more

Reciklažno dvorište Meka

Nositelj projekta: Grad Ludbreg  Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci Ukupan trošak projekta: 5.152.688,00 kuna Ostvareni postotak sufinanciranja: 85%  Status projekta: u provedbi Rezultati: Izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište na području Grada Ludbrega Dodana vrijednost projekta: Ovim projektom izgradit će se reciklažno dvorište na području Grada Ludbrega s ciljem povećanja stope...

read more